Ga naar volgende website om een ticket aan te maken: https://helpdesk.vzwkomo.be

Het aanmaken van een ticket spreekt voor zichzelf.  Indien u toch graag een stappenplan heeft verwijs ik naar de rubriek “Handleidingen”.

Succes!