Doorheen het schooljaar worden er online lessen of webinars georganiseerd.  In het mate van het mogelijk plaatsen we de opnames in deze rubriek.  Leerkrachten die niet konden deelnemen kunnen deze lessen dan achteraf en op eigen tempo terug bekijken.

Heel duidelijke instructiefilms gegeven door Kurt Roosbeeck vindt u ook op de website van https://edu-tech.be/video